Видео презентација за нашите услуги

Регистрација и Технички Преглед, Возачки Дозволи, АТЕСТИ, Осигурување

Нема повеќе
чекање на ред
закажете онлајн
За било какви
прашања
контактирајте
не овде

Центар за
возила Крива Паланка

Индустриска бр. 1,
1336 Крива Паланка, Р. Македонија
Тел:         +389 (0) 31 377 202
Факс:      +389 (0) 31 377 200
Е-маил: info@cvkp.mk