- Ви нудиме голем број на услуги

- Технички преглед на моторни возила од сите категории на возила

- Регистрација на возила

- Пробни регистарски таблици

- Издавање на одобрение за управување на туѓо моторно возило

- Меѓународна возачка дозвола

- Полигон за обука на возачи

- Полиси за автомобилско осигурување

- Зелен картон за патување во странство

- Промена на пневматици

- Балансирање на пневматици

- Промена на моторно масло

- Контрола на исправност на течност за ладење

- Контрола на исправност на течност за сопирање (глицерин)

- Бесплатни превентивни технички прегледи

- Потврди за техничкоексплотациони услови за возила кои вршат такси превоз на патници

- Атест на возила

- Атест на плински уреди

- Атест на клима фолии

- Хомологација на возила